اساسنامه شرکت تعاونی مصرف جدید ۱۳۹۳

اساسنامه تعاونی مصرف ۹۳               word 
اساسنامه تعاونی مشاغل خانگی جدید ۱۳۹۳

اساسنامه تعاونی تامین نیازمشاغل خانگی       word 
اساسنامه شرکت‌ تعاونی تولیدی

    اساسنامه شرکت‌ تعاونی تولیدی                 word 
اساسنامه شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی

اساسنامه شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی             word 
اساسنامه شرکت تعاونی خدماتی ۱۳۹۳

اساسنامه  شرکت تعاونی خدماتی ۱۳۹۳                     word 
اساسنامه شرکت تعاونی بهداشتی – درمانی

اساسنامه  شرکت تعاونی بهداشتی  – درمانی           word 
اساسنامه شرکت‌های تعاونی خدمات مسافربری ۱۳۹۳

اساسنامه شرکت‌های تعاونی خدمات مسافربری ۱۳۹۳                      word 
اساسنامه شرکت تعاونی مسکن ۱۳۹۳

اساسنامه شرکت تعاونی مسکن۱۳۹۳   word 
دستور العمل تشکیل شرکت تعاونی

دستور العمل تشکیل شرکت تعاونی          word 
«کلانتری» معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه شد
 با حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سید حمید کلانتری به سمت معاون امور تعاون این وزارتخانه منصوب شد.