اساسنامه شرکت تعاونی مسکن ۱۳۹۵

اساسنامه مسکن ۱۳۹۵ 
جشنواره تعاونی برتر

جشنواره تعاونی برتر pdf 
اطلاعیه آموزشی ۱۳۹۵

به اطلاع کلیه تعاون گران می رساند اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی  شهرستان شیراز اقدام به برگزاری کلاس های آموزشی عمومی و تخصصی  رایگان  در رشته های  زیر 
میزان عیدی و پاداش کارگران اعلام شد

مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان فارس حداقل و حداکثر عیدی و پاداش پایان سال کارگران را اعلام و میزان آن را دو برابر حقوق ثابت ماهیانه کارگران دانست 
دستورالعمل نحوه تنظیم بودجه تعاونی و اتحادیه ها

دستورالعمل نحوه تنظیم بودجه تعاونی تولیدی و خدماتی و مسکن و اعتبار و حمل ونقل

دستورالعمل نحوه تنظیم بودجه اتحادیه ها 
اطلاعیه آموزشی

به اطلاع کلیه تعاون گران می رساند اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان شیراز اقدام 
دستور العمل طرح مشارکت مردمی (توسعه روستایی)

دستورالعمل طرح مشارکت مردمی PDF 
اساسنامه شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستانی

اساسنامه شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستانی  word 
ثبت درخواست ۲۷۰ شرکت تعاونی جهت دریافت تسهیلات در استان فارس

 ثبت درخواست ۲۷۰ شرکت تعاونی جهت دریافت تسهیلات در استان فارس

فخرالدین جمالی مدیر امور تعاون اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان فارس با اعلام این خبر گفت: 
دستورالعمل تشکیل شرکت تعاونی فراگیر

دستورالعمل تشکیل شرکت تعاونی فراگیر        word