شرکت تعاونی قایقداران و اتوبوس داران دریایی قشم

      منوگرافی:

         شرکت تعاونی قایقداران و اتوبوس داران دریایی قشم

فهرست مطالب

پیشگفتار…………………………………………………………………………………………………………………………………….۴

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵

فصل اول

تاریخچه تشکیل…………………………………………………………………………………………………………………………۷

اهداف تشکیل شرکت…………………………………………………………………………………………………………………۷

موضوع وحوزه فعالیت شرکت…………………………………………………………………………………………………….۸

موقعیت مکانی…………………………………………………………………………………………………………………………….۹

ساختمان شرکت تعاونی……………………………………………………………………………………………………………۱۹

فصل دوم

تعداد اعضاء وشرایط عضویت …………………………………………………………………………………………………..۲۱

مدیران شرکت…………………………………………………………………………………………………………………………..۲۲

منابع اولیه وتامین سرمایه………………………………………………………………………………………………………..۲۳

فصل سوم

صورت تقسیم درآمد………………………………………………………………………………………………………..۲۶

سودوزیان………………………………………………………………………………………………………………………….۲۷

عمده فعالیت های شرکت……………………………………………………………………………………………….۲۹

وضعیت حمل ونقل دریایی قشم……………………………………………………………………………………..۲۹

فصل چهارم

انتظارات…………………………………………………………………………………………………………………………….۳۱

 

نتیجه گیری و پیشنهادات  ……………………………………………………………………………………………..۳۵

پیشگفتار:

جزوه ی حاضر گزارش کاملی از شرکت تعاونی قایقداران و اتوبوس داران دریایی قشم (بخش مرکزی شهرستان قشم)است برای آشنایی خواننده گان تهیه و تنظیم شده است. برای تهیه این مختصر،فعالیت های شرکت تعاونی مذکوربا مراجعه وگزارش گیری نزدیک مورد بررسی دقیق قرارگرفته وگزارش نهایی به همراه تصویرهای مربوطه پس ازملحوظ نمودن سابقه ی فعالیت های پیشین در پرونده شرکت موجوداست تهیه وتدوین گردیده است.

در تهیه این گزارش ومنوگرافی،اداره تعاون شهرستان قشم ،از همکاری هیئت مدیره محترم آن تعاونی وجناب آقایان رضارضایی قشمی ، مدیرعامل،محمد شبتاری، نائب رئیس هیئت مدیره ،غلام شعبانی نسب قشمی ،منشی هیئت کارکنان محترم اداره تعاون قشم سپاسگزاری می کنیم.

باتشکر

مقدمه:

استان هرمزگان یکی از ۳۲ استان کشورایران است که در جنوب کشور است،۳۶ درصد از مساحت این استان در ناحیه کوهستانی می باشد.بخش عمده فعالیت های اقتصادی آن در بخش های کشاورزی،صنعت وخدمات می باشد.ترکیب وتولیدات استان نشان می دهد که یکی از محورهای توسعه ی استان بخش خدمات می باشد. اعتبارات تخصیص داده شده به بخش تعاون زمینه ی ایجادوگسترش تعاونی ها۵۲۰۹ میلیون ریال تخصیص داده شده است که برابر میزان مصوب آن می باشد.در جزیره قشم میزان حداکثر۱۸ فروند لنج با ظرفیت ۴۳۳۶ مسافردر روزتوانایی حمل ونقل رادارند وهمچنین ۱۳ فروند شناور تندروبا ظرفیت ۵۶۵ نفر و۲۰۰ فرونداتوبوس دریایی وقیق به ظرفیت بیش از ۳هزارنفرمسافررادارند.همچنین تعدادحداکثر۱۵فروندلندیگراف در اسکله لافت وظیفه ی جابجایی را برعهده دارند.در ایام پر تردد به ۲۵  فروند افزایش می یابد .

فصل اول کلیات:

بخش اول تاریخچه ی تشکیل واهداف آن

۱-                تاریخچه:

 این تعاونی در سال ۱۳۷۲ با شماره ثبت ۹۳۴ تاسیس شده ودر زمینه ی حمل ونقل مسافربری طی مجوز از سازمان بنادرودریانوردی در امورنمایندگی شناوران مسافربری درمسیر قشم به بندر عباس با ۲۱۹ عضووسرمایه ی اولیه ۱۰میلیون و۹۵۰ هزارریال فعالیت خودرا آغاز کرد.

۲-              اهداف تشکیل شرکت: 

تعاونی قایقداران و اتوبوس داران دریایی قشم به عنوان تعاونی برتراستانی یانوسازی وسرمایه گزارش ناوگان حمل ونقل پیشرفت جابجایی مسافررا درمنطقه ی دریایی هرمزگان برعهده دارد که عهده داردکه عمده فعالیت آن جابجایی مسافرین درمسیرهای قشم به بندرعباس ولارک به هرمز،وبلعکس بوده است.

۳-             موضوع وحوزه فعالیت شرکت  

این تعاونی علاوه برامورمربوط به حمل ونقل مسافرین،تلاش عمده ای دربالا برده سطح کیفی خدمات داشته، همچنین فعالیت های جنبی مانند همکاری با یروی انتظامی ونظامی بسیج و وهمایش های دریایی ،رزمایش دریایی در هفته وهفته بسیج مانورهای لازم را انجام داده است.

موقعیت مکانی:

قشم نام جزیرهای است در خلیج فارس و در استان هرمزگان ایران است .این جزیره در دوران ساسانیان ابرکاوان نام داشته است .

 

جغرافیای سیاسی :

در سال ۱۳۸۵این شهرستان به سه بخش مرکزی و بخش شهاب وبخش هرمز ۷ دهستان تقسیم شده بود .

طبق آخرین تقسیمات کشوری امروزه شهرستان قشم ۶۴ شهر و روستا دارد که مهمترین آنها عبارتند از :

۱_تولا (قشم )  ۲_دفاری ۳_حمیری  ۴_جزیره لارک (جزه جزیرلارک )۵_درگهان (در سال ۸۵

تبدیل به شهر شده است ) ۶_هلر ۷_گیاهدان  ۸_رمچاه ۱۰_جی جیان ۱۱_باغ بالا  ۱۲_توریان  ۱۳_تم سنتی  _۱۴_زینیی  ۱۵_پی پشت  ۱۶_دیرستان ۱۷_کوشه  ۱۸_کاروان (قشم ) ۱۹_گریدان ۲۰_ زیرانک۲۱_کردوا  ۲۲_مسدوم  ۲۳_خالدین  ۲۴_مسن قدیم ۲۵_شیب دراز ۲۶_برکه خلف ۲۷_جزیره هنگام شامل روستاهای هنگام (هنگام جدید )۲۸_هنگام قدیم ۲۹_هنگام غیل (جزیره هنگام جزءجزیره قشم )۳۰_ریگو ۳۲_بند حاج علی ۳۳_قندیل ۳۴_نخل گل ۳۵_ لافت ۳۶_طبل (روستا )۳۷_ملکی ۳۸_هفت رنگو ۳۹_سلخ ۴۰_گمبران ۴۱_سهیلی ۴۲_تنبان ۴۳_گورزین ۴۴_دهخدا (روستا )(خورخران )۴۵_گوران ۴۶(قشم )۴۷_نقاشه ۴۸_دوربنی ۴۹_بندر دولاب ۵۰_گوری (روستا )۵۱_مرادی۵۲_درکو ۵۳_دوستکو ۵۴_کانی (روستا )۵۵_چاهو شرقی ۵۶_تمکز ۵۷_کنارسیاه (قشم )چاهو غربی ۵۸_سرریگ ۵۹_باسعیدو (سوزا ،هرمز و قشم حوزه شهری اند و در سال ۸۵ بندر درگهان به حوزه شهری اضافه شد .

شهر قشم در شرقی ترین نقطه جزیره واقع شده است  وبه رغم آنکه این شهر نسبت به کل جزیره مرکزیت هندسی ندارد ،اما به علت موقعیت استراتژیک آن، از قدیم واجد اهمیت بوده وعمده ترین سکونتگاه جزیره محسوب می شده است .انتخاب شهر قشم به عنوان پایگاه اصلی توسعه منطقه آزاد تجاری _صنعتی  قشم نیز بر اهمیت این شهر افزوده است .

بنادر

بنادر مهم صیادی وتجاری :۱_بهمن ۲_شهید ذاکری ۳_سلخ ۴_مسن ۵_سوزا ۶_کاوه ۷_لافت ۸_درگهان ۹_باسعیدو ۱۰_فجر ۱۱_شرکت نفت ۱۲_رمچاه ۱۳_کندآلو ۱۴_طبل ۱۵_هنگام

جزایر

جزایر زیر مجموعه  قشم:۱_جزیره هنگام ۲_جزیره هرمز ۳_جزیره لارک عمده فعالیت صورت گرفته در این جزایر صیادی بوده است .به تازگی طبیعت بکر و ساحل زلال این جزایر مورد توجه گردش گران قرار گرفته است ،که در این میان جزیره هنگام به خاطر نزدیکی به جزیره قشم و زیستگاه دلفینها ،آهوها (جبیرها )و تنها پارک کروکودیل ایران بیشتر از جذب گردشگر می نماید.

جغرافیای انسانی

ترکیب جمعیتی (طبق سرشماری آبان ماه سال ۱۳۸۵)

*جمعیت کل جزیره قشم :۹۸،۸۲۹  نفر

*عده مردان جزیره: ۴۹،۷۴۲ نفر

*عده زنان جزیره :۴۹،۰۸۷   نفر

*عده کودکان زیر یک سال:  ۲۲،۶۸ نفر

*عده کودکان زیر پنج سال :  ۱۱،۸۰۰ نفر

مهاجرت :علاوه بر جمعیت بومی وساکن ،جزیره قشم دارای جمعیت غیر بومی و مهاجر بسیاری است که بطور عمده در بخش های تجارت ، بازرگانی ، صنایع و معادن ، ادارات و دوایر دولتی و ارگان  ها ، بانکها ، تشکیلات سازمان  منطقه آزاد قشم و دیگر بخش های خدماتی به فعالیت اشتغال دارند .

 زبان وگویش :

زبان اصلی مردم قشم،  مانند تمام مردم ساکن بنادر و سواحل جنوب کشور و دیگر جزایر ، زبان فارسی با لهجه عربی است که برای همه مردم و مسافرانی که به جزیره مسافرت می کنند قابل درک و فهم است . لهجه محلی و متداول مردم قشم در شهرها وروستاها ی آن تقریباً یکسان است ، با این تفاوت که اهالی با این تفاوت که اهالی شهر قشم و درگهان به سبب رفت و آمد و دادوستد با مردم میناب، بندرعباس، پل، خمیر، کنگ، لنگه و دیگر بنادر مجاور، با لهجه‌ای نزدیک به لهجه بندرعباسی، مینابی (بندری)، پلی (بندر پل خمیر) صحبت می‌کنند و ساکنان روستای اعماق جزیره به سبب مسافرت به شیخ‌نشین‌ها و هندوستان به زبان عربی هندی نیز آشنایی دارند یا واژه‌هایی از این زبان‌ها وارد لهجه آنها شده‌است. به‌طور کلی باید گفت زبان محلی قشمی، آمیخته‌ای از بان‌های عربی، فارسی، بندری، هندی و انگلیسی است.

دین و مذهب: اکثریت مردم شهرستان قشم مسلمان و پیرو مذهب تسنن شافعی و اقلیت مهاجر نیز تشیع (اثنی‌عشری)اند

موقعیت جغرافیایی قشم :

این جزیره از شمال به شهر بندرعباس، مرکز بخش خمیر و قسمتی از شهرستان بندر لنگه، از شمال‌شرقی به جزیرهٔ هرمز، از شرق به جزیرهٔ لارک، از جنوب به جزیرهٔ هنگام و از جنوب غربی به جزایر تنب بزرگ و کوچک و بوموسی محدود می‌گردد. فاصله جزیرهٔ قشم (از بندر قشم) تا بندرعباس ۸/۱۰ مایل (۲۰ کیلومتر)، تا بندر هرمز ۷۲/۹ مایل (۱۸ کیلومتر)، جزیره لارک (تا مرکز دهستان لارک) ۸۵/۴ مایل (۹ کیلومتر)، تا جزیره بوموسی ۰۱/۸۸ مایل (۱۶۳ کیلومتر) و جزیره تنب بزرگ ۵۵/۶۱ مایل (۱۱۴ کیلومتر) است.

مساحت جزیره

مساحت جزیره ۱۴۹۱ کیلومترمربع، حدود ۵/۲ برابر دومین جزیره بزرگ خلیج فارس یعنی بحرین است. طول جزیره از بندر قشم، تا بندر باسعیدو در انتهای جزیره را در منابع مختلف بین ۱۰۰ تا ۱۳۰ کیلومتر تخمین زده‌اند و بیشتر روی طول ۱۱۵ و ۱۲۰ کیلومتر تکیه شده‌است. در گزارش توجیهی اجرای قانون تعاریف، طول سراسری جزیرهٔ قشم را ۱۲۰ کیلومتر ذکر کرده‌اند. عرض جزیره، در نقاط مختلف متفاوت بوده و به‌طور متوسط دارای سه عرض: کم (بین طبل و سلخ)، زیاد (بین لافت کهنه و شیب دراز) و متوسط (در منطقه اسکان) است. با این وجود، عرض متوسط جزیره قشم را ۱۱ کیلومتر می‌توان محسوب داشت.

جغرافیای اقتصادی 

دامپروری جزیره قشم تا حدودی توان بالقوه برای دامپروری را دارد و هم اکنون دامپروری به روش سنتی در جزیره انجام می‌گیرد . نزدیک به ۲۰۰۰ راس بز از نژادهای مخصوص تالی، جزیرتی، پاکستانی و هم چنین حدود ۳۰۰۰ راس گوسفند و گاو گوساله و چند هزار ماکیان در جزیره وجود دارد. منابع تغذیه دام‌ها بیشتر از سرشاخه‌ها و برگ درختان حرا است. مردم جزیره نوعی غذا به نام «فخاره» برای دام‌های خود درست می‌کنند . بیشتر دام‌ها در این جزیره در دشت مرکزی (یعنی توریان، رمکان، گربه دان و کاروان) هستند شتر یا سفینه صحرا در گذشته از اهمیت خاصی برخوردار بوده که انطباق بیشتری با محیط جزیره داشته‌است و برای حمل و نقل وهم چنین شیر و گوشت نگهداری می‌شده‌است. شترداری بیشتر در روستای طبل، جی جیان، سهیلی و سلخ رایج است. تعداد شترها در این جزیره افزون بر ۳۰۰۰ نفر است.

اولین و تنها مزرعه پرورش کروکودیل کشور به نام پارک و مزرعه کروکودیل نوپک در جزیره هنگام از توابع شهرستان قشم به تولید و تکثیر کروکودیل مشغول است. این مزرعه علاوه بر تولید گوشت و پوست امکان بازدید گردشگران علاقمند را در محلی دیدنی و زیبا فراهم آورده است.

کشاورزی در جزیره قشم به دلیل کمی بارندگی و نبود آب شیرین کافی، کشاورزی بسیار محدود است و بیشتر به صورت دیم صورت می‌گیرد و کشت غلات دیم نیز به دلیل یکنواختی بارندگی دستخوش نوسان زیاد می‌شود. به این ترتیب، تولید کشاورزی قشم را می‌توان ناچیز دانست. نواحی کشت آبی در دشت توریان و نواحی زراعت دیم در روستای طبل، گوران، سهیلی، گورزین، ملکی، لافت و گیاهدان واقع اند که نیمی از نخلستان‌های جزیره را در خود جای داده‌اند.

معادن در جزیره قشم معادن گوناگونی از قبیل نمک، خاک سرخ، گاز سنگ آهن و … وجود دارد که به ویژه در گذشته سبب رونق تجاری این جزیره بوده‌است و قسمتی از مشاغل جزیره نشینان را تامین می‌ کرده‌است معدن سنگ لاشه تلمبر واقع در ۱۰ کیلومتری باختر بندر قشم با تولید سالانه ۳۵ هزار تن و معدن سنگ لاشه قشم واقع در ۱۴ کیلومتری جنوب غربی شهر قشم با تولید سالانه ۲۷۰۰ تن از مهم‌ترین معدن‌های قشم به شمار می‌روند. از جمله معادن عمده جزیره قشم، نمکدان است که به صورت تپه نمکی مدور (مخروطی) و به قطر قاعده ۷ کیلومتر در ارتفاع ۲۳۷ متر از سطح دریا قرار دارد. این منبع دارای بهترین نمک است که ذخائر آن ۴۲۰ هزار تن برآورد شده‌است. گاز جزیره قشم در سنوات گذشته برای اولین بار به وسیله شرکت ایران و انگلیس کشف و حفر شد به طوری که در منطقه کارگه سه چاه نفت زده‌اند که عمق یکی از آنها تا ۳۰۰۰ متر می‌رسد اما سر چاه‌ها را بسته‌اند.

 ساختمان شرکت:

آدرس فعلی دفتر شرکت واقع در جزیره قشم اسکله ی شهید ذاکری می باشد این ساختمان متعلق به سازمان منطقه آزاد می باشد.خوشبختانه بیش از یکسال است که ساختمان جدید تعاونی در نزدیکی بهشت زهرای قشم شروع به ساخت شده است که دارای سه طبقه می باشدوبه عنوان ساختمان اصلی تعاونی قایقداران واتوبوس داران دریایی قشم در نظر گرفته شده است.

فصل دوم

تعداد وشرایط عضویت: 

شرایط عمومی عضویت در این تعاونی عبارتنداز :

۱-               تاابعیت جمهوری اسلامی ایران ۲- عدم ممنوعیت قانونی حجر۳- عدم عضویت همزمان در تعاونی مشابه ۴- درخواست کتبی عضویت وتعهد رعایت مقررات اساسنامه وخرید حداقل ۱۰سهم از سهام تعاونی.

۴-              مدیران شرکت: 

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۴/۸۹ وهیات مدیره مورخ ۲۲/۴/۸۹ شرکت مذکور که طی نامه ی شماره ی ۲۳۸ /ت/ق/ مورخ ۲۸/۴/۸۹ یه تایید اداره ی تعاون قشم رسیده است که لیست اعضای هیات مدیره وبازرسین به شرح زیر می باشد.

ردیف

نا م ونام خانوادگی

نام پدر

تاریخ تولد

شماره شناسنامه

سمت

۱

رضا رضایی قشمی

ابراهیم

۱/۹/۴۷

۶۳۲۷

عضواصلی

۲

عبدالرحیم سرودی

محمد

۱۰/۸/۵۸

۱۸۳

عضواصلی

۳

غلام شعبانی نسب قشمی

محمد

۱/۱۰/۵۳

۱۶۹

عضواصلی

۴

مسلم بازماندگان قشمی

خدارسان

۱/۱/۴۴

۵۹۹۴

عضواصلی

۵

محمد بشارتی

عبدل

۱/۷/۴۷

۸۰/م

عضواصلی

۶

محمودشاکر جاسکی

عبدالله

۳/۳/۳۹

۲

عضوعلی البدل

۷

حسین جاشومحمدی

علی

۳۸

عضوعلی البدل

۸

مختار صادقی

ابراهیم

۱/۱۰/۴۷

۲۲۱۸

بازرس اصلی

۹

محمد فخاری

رضا

۱/۱۲/۵۰

۱۹۹۳

بازرس علی البدل

۵-              منابع اولیه تامین سرمایه: 

سرمایه ی اولیه این تعاونی ۱۰میلیون و۹۵۰هزار ریال فعالیت خود را آغاز کرد.در حال حاضرمیزان سرمایه شرکت به مبلغ ۴میلیاردوسیصدوهشتادمیلیون ریال افزایش یافته است.

فصل سوم :

شرح فعالیت ها

صورت تقسم در آمد یکساله    ۱۳۸۸

شرح

مبلغ به ریال

شرح

مبلغ به ریال

ذخیره قانونی ۱۰%

۲۱۰۳۹۹۹۲۳

سود سال ۱۳۸۸

۲۱۰۳۹۹۹۲۳

ذخیره احتیاطی ۵%

۱۰۵۱۹۹۹۴۷

حق آموزش وتعاون ۴%

۸۴۱۵۹۹۵۷

انتقال به سود سهام پرداختی

۴۵۰۰۰۰۰۰۰

جمع

۲۱۰۳۹۹۸۹۳۸

جمع

۲۱۰۳۹۹۸۹۳۸

انتقال سرمایه به اعضاء

۳۱۳۶۷۱۰۸۸۹

انتقال از سودانباشته

۶۹۹۷۱۰۹۷۲

انتقال از اندوخته طرح وتوسعه

۳۹۱۷۰۰۰۰۰

انتقال از اندوخته تجهیز پارکینگها

۲۰۴۵۲۹۹۹۱۷

توازن

۵۲۴۰۷۰۹۸۲۷

توازن

۵۲۴۰۷۰۹۸۲۷

سود وزیان (ویژه)       ۱۳۸۸

 

شرح

مبلغ به ریال

شرح

مبلغ به ریال

درآمد عملیاتی

۵۴۴۴۷۸۳۰۰۰

هزینه های اداری

۱۵۲۷۱۰۷۶۷۸

سایردرآمدها

۵۸۴۹۲۴۹۹

هزینه های مالی

۹۱۸۴۹۴۰۰

درآمد سودبانکی

۶۵۱۱۶۶۵۰

هزینه های پمپ بنزین

۴۶۸۶۵۱۲۲۰

درآمدازاجاره

۴۷۴۰۰۰۰۰

هزینه های کشتیهای شرکت

۱۴۳۹۵۷۰۲۲۹

درآمد پمپ بنزین

۴۸۹۴۷۹۸۹۳

هزینه های حقوق ودستمزدومتراژ

۱۹۷۸۹۵۰۷۷۸

درآمد کشتیهای شرکت

۳۰۵۸۹۳۸۸۵۰

هزینه های استهلاک اموال عمومی شرکت

۸۳۷۰۷۶۴۹

هزینه های استهلاک کشتیهای شرکت

۱۴۷۰۳۷۵۰۰۰

جمع

۹۱۶۴۲۱۰۸۹۲

جمع

۷۰۶۰۲۱۱۹۵۴

سود

۲۱۰۳۹۹۸۹۳۸

 

۱-عمده فعالیت های اقتصادی شرکت:

این شرکت در زمینه ی خدمات رسانی به مسافران با هماهنگی مسئولین منطقه آزاد شهرستان قشم امکانات رفاهی وبا کیفیت ودر زمینه ینوسازی ناوگان حمل ونقل دریایی جهت جابجایی مسافران ،همچنین خدمات به اعضاءتحت پوشش که شامل معافیت اعضای تعاونی از پرداخت اجاره پارکینگ، ۸۰بشکه ۲۲۰لیتری روغن موتورهای دریایی ،به مناسبت روزکارگر برای ۸۰نفراعطای جلیقه ی نجات به تعداد ظرفیت شناور به اعضاءتحویل ناخدا شده است ودر سال دونوبت به ناخدایان وخدمه ها لباس فرم دریانوردی تقدیم می کند، به میزان هر ماه۸۰میلیون ریال پرداخت کمک هزینه ی بیمه ی مشاغل آزاد ، تهیه ی سوخت شناوران برای سرویس دهی وپرداخت وام بدون کارمزد به اعضاءتحت پوشش ، خرید دوفروند شناورمسافربری آلومینیومی کاتاماران پیش رفته به نام آذرخش ۹۰۱و۹۰۲ و۴فروندطی قررارداد با شرکت شناور سازی مدکندالوقشم به متقاضیان این تعاونی در حال ساخت است همچنین ۱فروند شناور ۱۰۰نفره مصوب سفر دوم ریاست جمهوری به استان هرمزگان که سهم این تعاونی هزینه ی خرید این ۳فروند شناور مسافری ۲۰میلیارد ریال بوده که ۱۰%آورده تعاونی و۹۰% از وجوه اداره سازمان بنادر ودریانوردی است،وساخت یک باب ساختمان مسکونی – اداری ۶واحدی در سال ۸۸ واشتغال ۱۵ ناخدا وافسر دوم وخدمه در سال ۸۹ از فعالیت هایاین تعاونی در سال های اخیربوده است.

۲-وضعیت حمل ونقل دریایی:

وضعیت حمل ونقل دریایی در منطقه هرمزگان با ورود شناورهای جدید که با حمایت سازمان بنادر ووزارت تعاون جهت نوسازی ناوگان حمل ونقل مسافر همواره شناوران قایق واتوبوس های دریایی برای جابجایی مسافران در طول سال اقدام نموده است.در سال ۸۸ بیش از یک میلیون مسافر از قشم به بندرعباس توسط همین شناوران جابجا شده اند.

فصل چهارم:

انتطارات:

باورود شناوران مسافربری ایمن وبا کیفیت وبهسازی ناوگان حمل ونقل مسافربری در استان هرمزگان بخصوص درقشم وبندرعباس از تمام مسئولین درخواست حمایت داریم .اراداره ی بازرسی وثبت شناوران سازمان بنادر ودریانوردی وموسسه های رده بندی ناوگان حمل ونقل می خواهیم ناوگان مسافربری را ایمن نمایند.واجازه ندهند افرادفرصت طلب شناوران دسته دوم را وارد این استان نمایندوبه راحتی گواهینامه دریافت کنند.درصورتی که افراد زحمت کش با زحمات فراوان ناوگان حمل ونقل مسافربری را نوسازی  می کنند.ووام ۵میلیاردوپانصدمیلیون ریالی گرفتند وبا شرکت های داخلی با حمایت از سازمان بنادرووزارت تعاون قرارداد ۴جانبه امضاء نموده واز این طرح استقبال کنند.چون این طرح ملی وب نفع مردم منطقه است ومسئله ی دیگر مبلغ بلیط است که در حال حاضر ۳۶هزارریال است در صورتی که طرح توجیهی که بابت وام شناوران به بانک تحویل شده مبلغ فروش بلیط بسیار پایین بوده است .مبلغ فعلی جوابگوی هزینه ها وعوارض ادارات نیست.

نتیجه گیری و پیشنهادات:

آنچه که از عملکرد این تعاونی به نظر می رسد اهمیت موقعیت آن به عنوان پل ارتباط فیزیکی بین جزیره قشم و سرزمین مادری است لذا برغم عملکرد مناسب این تعاونی در سالهای اخیر  آنچه انتظار می رود توسعه ی فیزیکی و کیفی خدمات است .توجه بیشتر به امور ایمنی و اقدام مناسب  در بخورد با شناور های فرسوده و غیر مجاز در جهت جلوگیری از حوادث از ضروریات امر است ، همچنین اطلاع رسانی به مسافرین جهت هماهنگی بیشتر  ایجاد یک سامانه اینترنتی مناسب و به روز نیز مورد نیاز است . امید است با تدابیر مناسب هیئت مدیره محترم این تعاونی آینده روشنی را پیش رو داشته باشیم.


 
 
ديدگاه خود را بيان کنيد.
*
*